Introduction

26/04/2018

Đơn vị chẩn đoán hình ảnh gồm 2 đơn vị: Bộ môn chẩn đoán hình ảnh và Trung tâm đào tạo chẩn đoán hình ảnh. Trung tâm đào tạo chẩn đoán hình ảnh nâng cao, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch triển khai đào tạo kỹ thuật và thực hành chuyên môn.

Top