Giới thiệu

Trung tâm đào tạo chẩn đoán hình ảnh nâng cao, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch triển khai đào tạo kỹ thuật và thực hành chuyên môn.

Sứ mạng tầm nhìn

Đào tạo kỹ thuật và thực hành chuyên môn với các Phần mềm quản lý hình ảnh CentricityTM Universal Viewer and Advanced Visualization do GE tài trợ

Top