Giới thiệu

26/04/2018

Trung tâm đào tạo chẩn đoán hình ảnh nâng cao, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch triển khai đào tạo kỹ thuật và thực hành chuyên môn.

Sứ mạng tầm nhìn

02/05/2018

Đào tạo kỹ thuật và thực hành chuyên môn với các Phần mềm quản lý hình ảnh CentricityTM Universal Viewer and Advanced Visualization do GE tài trợ

Top